Ogromnym atutem kursu była umiejętność i chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem przez prowadzących zajęcia.