Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Z dniem 1 lutego 2011 r. weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Zgodnie z nim w dokumentach dotyczących objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną należy wskazać sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do psychofizycznych możliwości ucznia.

Nasze szkolenie nastawione jest na praktyczne wskazówki pomocne w konstruowaniu dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów w zależności od ich dysfunkcji z uwzględnieniem nowej podstawy programowej.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  • W jakich sytuacjach należy opracować dla danego ucznia dostosowanie wymagań edukacyjnych?
  • Na czym polega dostosowanie wymagań edukacyjnych do psychofizycznych możliwości ucznia?
  • Podstawa programowa a dostosowanie wymagań edukacyjnych.
  • Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
  • Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z obniżonymi możliwościami intelektualnymi
  • Sposoby dostosowania wymagań dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • W jaki sposób mają dostosować wymagania edukacyjne nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Zapisy i szczegółowe informacje: tel.502552418 lub ppp@pracowniabehaviour.pl