Konflikty – sposoby poszukiwania konstruktywnych rozwiązań

Poznaj skuteczne sposoby i techniki radzenia sobie z konfliktami w szkole

Powszechnie panuje opinia, iż konflikt jest czymś złym, niektórzy ludzie uważają, że jednym z celów w życiu powinien być brak konfliktów. Jednak konfliktów nie da się uniknąć – są one wpisane w naturę kontaktów międzyludzkich.

Natomiast rzeczą, o której należy pamiętać jest fakt, iż konflikt sam w sobie nie jest niczym złym – złe i przynoszące wiele strat mogą być jedynie jego rozwiązania.

Proponowane szkolenie ma służyć wykształceniu konstruktywnej postawy wobec konfliktów w relacjach między uczniami, nauczycielami a rodzicami i obejmuje następujące zagadnienia:

zdiagnozowanie indywidualnego stylu rozwiązywania konfliktów,

sposoby radzenia sobie z konfliktem dobór odpowiedniego stylu rozwiązania konfliktu do określonej sytuacji

analiza zachowań utrudniających oraz ułatwiających osiągnięcie porozumienia w relacji uczeń – nauczyciel – rodzic

praca nad emocjami w sytuacjach konfliktowych

praca warsztatowa kształtująca umiejętności radzenia sobie z konfliktem – poznanie oraz stosowanie w praktyce poszczególnych etapów rozwiązywania konfliktu: zdefiniowania problemu, rozpoznania przyczyny, przedstawienia możliwych rozwiązań, wybrania rozwiązania korzystnego dla obu stron.

Zapisy i szczegółowe informacje: tel.502552418 lub ppp@pracowniabehaviour.pl