Podstawowe szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli szkół i placówek edukacyjnych

Cel:

– przygotowanie nauczycieli do udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem specyfiki pracy w szkole i występującej w niej zagrożeń oraz obowiązujących procedur.

Program szkolenia:

System bezpieczeństwa I.C.E.
Ocena miejsca zdarzenia.
Ocena stanu poszkodowanego.
Powiadomienie profesjonalnych służb medycznych.
Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa.
Ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej.
Postępowanie przy krwotokach.
Postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa.
Psychologiczne aspekty pierwszej pomocy w szkole.
Odpowiedzialność nauczyciela w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania:

Liczba godzin szkolenia – 4 godziny lekcyjne. Maksymalna liczba uczestników przypadająca na jednego instruktora – 12 osób

Cena: 50 zł /osoba

Zaświadczenia

Zaliczenie szkolenia odbywa się podstawie obecności i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy.