Autoprezentacja

„Pierwsze wrażenie robi się tylko raz”

Każde wystąpienie publiczne wymaga od nas specyficznych umiejętności, pozwalających na jak najlepsze zaprezentowanie przedstawianych treści. Bardzo ważna jest treść naszego wystąpienia, jednakże nie mniej istotny jest towarzyszący temu przekaz niewerbalny, a więc sposób, w jaki prezentujemy to, co mamy do powiedzenia.
Problemy, jakie towarzyszą wystąpieniom publicznym potrafią stworzyć sytuacje, kiedy nawet najistotniejsze informacje przekazujemy w sposób, który nie wzbudza u słuchaczy zainteresowania. Tego zadania nie ułatwia nam ogarniająca nas trema, potrafiąca odebrać głos.

Proponowane szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności publicznej prezentacji poprzez pogłębianie wiedzy o kreowaniu własnego wizerunku, uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących tego, w jaki sposób spostrzegają nas inni ludzie oraz kształtowanie umiejętności opanowania tremy.

Przebieg:

1.Publiczne wystąpienie w formie autoprezentacji.
2.Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej (mimiki, proksemiki, kinezjetyki
i prajęzyka) w przekazie.
3.W jaki sposób dostosować formę przekazu do danego rozmówcy.
4.Techniki radzenia sobie z tremą.
5.Prezentacja, wywiad, wystąpienie przez publicznością jako formy przekazu informacji.
6.Psychologia kolorów – wpływ koloru na psychikę odbiorcy przekazu.
7.Osobowość człowieka, a preferencje kolorystyczne.
8.Przygotowanie prezentacji, wywiadu lub przemówienia wykorzystując umiejętności i wiedzę nabyte w trakcie zajęć.

Zajęcia są przeprowadzane przy użyciu kamery.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy pod numerem telefonu: 502 552 418 lub adresem e-mail: ppp@pracowniabehaviour.pl

ZAPRASZAMY!