Motywowanie uczniów do nauki

Znalezienie odpowiednich metod motywowania uczniów do nauki, to problem wielu nauczycieli pracujących z uczniami.

Przez motywację do nauki rozumiemy tendencję ucznia do przyjmowania czynności szkolnego uczenia się za sensowne i istotne oraz do szukania w niej zamierzonych pożytków.

Definicja prosta, ale jej zastosowanie już niekoniecznie. Proponowane przez naszą Pracownię Psychologiczno – Pedagogiczną Behaviour szkolenie ma na celu wskazanie różnych możliwych sposobów oddziaływania na uczniów i rozbudzania ich motywacji do dalszej, systematycznej nauki.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  • teorie motywacji i ich wykorzystanie w szkole,
  • sposoby motywowania uczniów podczas zajęć lekcyjnych,
  • czynniki, które osłabiają skuteczność procesu motywacji,
  • technika modyfikacji zachowań – poznanie narzędzia i wykorzystanie go w relacjach z uczniem w celu motywowania do powtarzalności pożądanych zachowań,
  • pochwała i krytyka – w jaki sposób stosować i konstruować komunikaty słowne, aby uczynić z nich narzędzie do motywowania a nie zniechęcania uczniów,
  • konstruowanie systemu konsekwencji i nagród, jako motywatorów do nauki,
  • rola rodziców w procesie motywowania uczniów do nauki przez nauczyciela.

Zapisy i szczegółowe informacje: tel. 502 552 418 lub ppp@pracowniabehaviour.pl