Praca z uczniem trudnym

Co zrobić, gdy mamy poczucie, że trudny uczeń prowokuje nauczyciela swoim zachowaniem, uniemożliwia prowadzenie lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela.

Te i wiele innych zachowań, to niekiedy bardzo trudne sytuacje dla nauczycieli, a nieumiejętne radzenie sobie z nimi może narazić na szwank jego autorytet i utrudnić wzajemne relacje z uczniami. Najgorsze w takich przypadkach jest okazywanie bezradności i braku konsekwencji, ponieważ uczniowie bardzo szybko to dostrzegają i uczą się wykorzystywania wahania nauczycieli, by zapanować nad klasą. Z myślą o radzeniu sobie w takich momentach nasza Pracownia Behaviour proponuje dla nauczycieli szkolenie dotyczące ustalania zasad pracy z dzieckiem trudnym.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

uczniowie trudni podczas lekcji – jak zapanować nad nimi?

technika modyfikacji zachowań – poznanie narzędzia i wykorzystanie go w relacjach z uczniem trudnym

mądre kierowanie uporem ucznia,

konstruowanie systemu konsekwencji i nagród,

jak wyrobić sobie autorytet i szacunek wśród uczniów.

Zapisy i szczegółowe informacje: tel.502552418 lub ppp@pracowniabehaviour.pl