Rodzina alkoholowa – wpływ na funkcjonowanie dziecka jako ucznia w szkole

Czy alkoholizm to tylko problem rodzin z tzw. marginesu społecznego? Co zrobić, kiedy uczeń sięga po alkohol, a nam, jako nauczycielom brak wsparcia ze strony rodziców, bo w domu rodzinnym ucznia nadużywanie alkoholu jest codziennością?

Są to kwestie, z którym spotykamy się w naszej pracy w szkole i obok których nie możemy przejść obojętnie.

Proponowane przez naszą Pracownię Behaviour szkolenie stara się udzielić odpowiedzi na te i wiele innych pytań, wyposażając jednocześnie nauczycieli w wiedzę dotyczącą zjawiska alkoholizmu i sposobów pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej.

Tematyka szkolenia:

uzależnienie od alkoholu, ważne sygnały ostrzegawcze czyli kiedy zaczyna się uzależnienie i jakie są jego konsekwencje,

cechy rodziny alkoholika, role, jakie przyjmują dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym i ich znaczenia dla funkcjonowania dzieci jako uczniów w szkole,

syndrom FAS – Fetal Alcohol Syndrome (alkoholowy zespół płodowy) – przedstawienie symptomów oraz kryteriów diagnostycznych dla syndromu. Analiza wpływu FAS na zachowanie i wyniki w nauce dzieci, których matki w czasie ciąży spożywały alkohol.

współuzależnienie, czyli analiza problemów we współpracy z rodziną ucznia, w której jest problem alkoholowy pracy z dzieckiem,

gdzie szukać pomocy – wskazanie instytucji służących pomocą szkole w sytuacjach nadużywania alkoholu przez uczniów bądź ich rodziców lub opiekunów.

Zapisy i szczegółowe informacje: tel. 502 552 418 lub ppp@pracowniabehaviour.pl