Praca z uczniem nadpobudliwym

Szkolenie dla nauczycieli, którzy chcą poznać techniki pracy z uczniem nadpobudliwym

Prowadzenie klasy przy choćby jednym uczniu z objawami ADHD jest trudne i stanowi dla nauczyciela ogromne wyzwanie, a co dopiero, jeżeli w klasie mamy kilku uczniów nadpobudliwych.

Niezbędne jest wtedy posiadanie odpowiednich narzędzi w postaci technik do pracy z dzieckiem nadpobudliwym i wyposażenie nauczycieli w te właśnie umiejętności jest głównym celem oferowanego szkolenia, które obejmuje następujące zagadnienia:

  • szczegółowe zapoznanie ze zjawiskiem nadpobudliwości psychoruchowej,
  • analiza funkcjonowania dziecka nadpobudliwego w okresie przedszkolnym, szkolnym, dojrzewania i dorosłości w szkole i grupie rówieśniczej,
  • jak radzić sobie z problemami w zachowaniu ucznia,
  • sposoby poprawy funkcjonowania społecznego i emocjonalnego,
  • jak prowadzić lekcje z dzieckiem nadpobudliwym,
  • jak mówić, aby dziecko nadpobudliwe nas nie tylko słyszało ale również słuchało,
  • jak radzić sobie z brakiem konsekwencji i umiejętności przewidywania w działaniu dziecka nadpobudliwego,
  • umiejscowienie dziecka nadpobudliwego w czasie – zasady gospodarowania czasem,
  • łamanie zasad a ustanowienie przez nauczycieli konsekwencji.

Zapisy i szczegółowe informacje: tel.502552418 lub ppp@pracowniabehaviour.pl