Dopalacze

Problem dopalaczy to problem, z którym w bardzo dramatyczny sposób zaznacza się od początku obecnego roku szkolnego. Jest to nowa sytuacja, w której jak do tej pory brakowało skutecznych procedur, a problem stawał się coraz bardziej palącym. Pomimo podjętych działań nie stracił on jednak na aktualności.

Aby zwiększyć skuteczność radzenia sobie z tym zjawiskiem w szkołach, trzeba być wyposażonym w rzetelną i uporządkowaną wiedzę o dopalaczach.

Nabyciu tej wiedzy i umiejętności służy proponowane szkolenie, obejmując następujące zagadnienia:

rodzaje dopalaczy,
konsekwencje używania i charakterystyczne objawy użycia dopalacza,
legalność dopalaczy i aspekty prawne,
powody sięgania przez dzieci i młodzież po dopalacze – wyszczególnienie i scharakteryzowanie poszczególnych przyczyn,
dopalacze a narkotyki – wskazanie podstawowych oznak w zachowaniu, wyglądzie i stylu życia, które powinny zaniepokoić nauczycieli, ponieważ mogą wskazywać na kontakty z substancjami psychoaktywnymi,
jak ułożyć sobie współpracę z domem ucznia
co może zrobić, aby uczeń nie sięgał po substancje psychoaktywne,
gdzie szukać pomocy – wskazanie instytucji służących pomocą dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Zapisy i szczegółowe informacje: tel.502552418 lub ppp@pracowniabehaviour.pl