Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby:

  • nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,
  • uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

Ten sposób oceniania ma coraz więcej zwolenników wśród nauczycieli, a jego stosowanie wpływa na poprawę relacji nauczyciel – uczeń – rodzic.

  • Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się i przećwiczą następujące elementy oceniania kształtującego:
  • określanie celu lekcji i formułowanie go w języku zrozumiałym dla ucznia
  • ustalanie wraz z uczniami kryteriów oceniania
  • stosowanie efektywnej informacji zwrotnej
  • rozróżnianie funkcji oceny sumującej i kształtującej
  • formułowanie pytań kluczowych
  • wprowadzanie samooceny i oceny koleżeńskiej

Zapisy i szczegółowe informacje: tel. 502 552 418 lub ppp@pracowniabehaviour.pl