Kształtowanie kompetencji menedżerskich dyrektorów szkół

Cykl szkoleń i warsztatów doskonalących tzw. miękkie umiejętności, niezbędne na stanowisku dyrektora każdej organizacji czy placówki.

Zajęcia projektujemy m.in. na zlecenie powiatów, gmin, wydziałów oświaty lub grup dyrektorów chcących podwyższyć swoje kompetencje.

Poszczególne zajęcia odnoszą się do poniższych obszarów umiejętności w zarządzaniu ludźmi i placówką:

  • komunikacja interpersonalna: werbalna i niewerbalna
  • sposoby motywowania pracowników
  • asertywność w relacjach z podwładnymi
  • sposoby udzielania reprymendy
  • rozwiązywanie konfliktów
  • kreowanie wizerunku szkoły
  • radzenie sobie z oporem wobec zmian
  • współpraca w zespole pracowniczym
  • mobbing

Zapisy i szczegółowe informacje: tel. 502 552 418 lub ppp@pracowniabehaviour.pl