Asertywność wobec uczniów i ich rodziców.

Asertywność to nie egoizm i wyłącznie sztuka odmawiania, to ochrona własnego terytorium, myśli i uczuć z poszanowaniem terytorium, myśli i uczuć drugiego człowieka.

Asertywność nie jest umiejętnością, z którą się rodzimy – należy ją kształtować.

A i tu może się okazać, że w niektórych obszarach naszego funkcjonowania jest ona wystarczająca, a w niektórych nie potrafimy zdobyć się na najmniejszy choćby przejaw obrony własnych praw, myśli i przekonań.
Na asertywność jest więc też miejsce w relacji z naszymi uczniami a niekiedy jest to bardzo przydatna umiejętność w kontaktach z rodzicami naszych uczniów, gdy jasno należy określić granice wzajemnych relacji.

Proponowane zajęcia służą kształtowaniu umiejętności poszanowania własnych praw, myśli i uczuć w relacjach z innymi ludźmi.

Ze względu na szerokość zagadnienia asertywności zajęcia zostały podzielona na dwie części:
poziom podstawowy i poziom zaawansowany.

POZIOM PODSTAWOWY

Obejmuje następując zagadnienia:

  • sprecyzowanie psychologicznych konsekwencji nieasertywnych zachowań
  • charakterystyka postawy uległej, asertywnej i agresywnej połączona z elementami treningu panowania nad złością.
  • asertywna odmowa ćwiczenia w konstruowaniu jasnych komunikatów
  • krytyka nieasertywna oceniająca, uogólniona, aluzyjna, uwikłana, domyślną oceną – jak reagować na krytykę, aby wyjść z rozmowy z twarzą

POZIOM ZAAWANSOWANY

Obejmuje następując zagadnienia:

  • asertywna krytyka – ćwiczenia w konstruowaniu komunikatów zawierających krytykę i pozwalających na utrzymanie pozytywnych relacji interpersonalnych.
  • asertywne wyrażanie próśb – prośba wypowiedziana w odpowiedni sposób pozwala na uniknięcie sytuacji, w której mogłoby dojść do zachowań naruszających naszą godność osobistą. Analizie i przećwiczeniu poddane zostaną zasady tworzenia asertywnych próśb.
  • wyrażanie pochwał – wyrobienie nawyku odpowiedniego i prawidłowego chwalenia pozwala na osiągnięcie pozytywnych i efektywnych relacji z drugą osobą.
  • radzenie sobie w sytuacjach trudnych – nabycie tych umiejętności okaże się pomocne w sytuacji, gdy ktoś forsuje swoje odmienne od naszych przekonania, poddaje nas atakowi werbalnemu bądź posuwa się do zachowań inwazyjnych naruszających naszą godność.

Zapisy i szczegółowe informacje: tel.502552418 lub ppp@pracowniabehaviour.pl