Kreatywny nauczyciel

Rozwiń swoją kreatywność i poznaj techniki, które pomogą w rozwiązaniu szkolnych problemów.

Bycie kreatywnym stało się bardzo modne w ostatnim czasie. Jednakże przez wielu ludzi twórczość jest postrzegana jako coś unikalnego, dar, który posiada się albo nie. Tymczasem każdy z nas jest twórczy – tylko nie każdy pozwala na ujawnienie się swoich twórczych możliwości bądź „zapomina” o nich podlegając procesem wychowania i socjalizacji.

Myślenie twórcze jest przeciwieństwem myślenia szablonowego i jak każda umiejętność jest możliwa do nauczenia. Każdy – poprzez odpowiednie ćwiczenia – może uczynić swój umysł zdolnym do twórczego myślenia.

Bycie twórczym jest nieodzowne w zawodzie nauczyciela, twórczego podejścia wymagają zarówno uczniowie zdolni, jak i ci którzy mają trudności w nauce lub sprawiają problemy wychowawcze. To właśnie kreatywność pozwala nam zmierzyć się i podołać coraz to nowym problemom, wprowadzając w życie innowacyjne rozwiązania.

Szkolenie prowadzone w naszej Pracowni Psychologiczno – Pedagogicznej Behaviour obejmuje następujące zagadnienia:

określenie i ćwiczenie zdolności biorących udział w procesie kreatywności: abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego poprzez analogie, metaforyzowanie oraz transformowanie,

scharakteryzowanie modelu kreatywnego myślenia oraz warunków niezbędnych do zainicjowania kreatywności, czyli co zrobić, aby wpaść na pomysł,

kreatywne podejście do problemu – przejście przez kolejne etapy rozwiązywania problemu przy poznaniu i zastosowaniu takich technik jak: diagram Ishikawy, pytania Osborn’a, burza mózgów, „635” „dwa wyrazy”,

jak wprowadzać zmiany w klasie – sposoby radzenia sobie z oporem wobec zmian.

Zapisy i szczegółowe informacje: tel.502552418 lub ppp@pracowniabehaviour.pl