Przeciwdziałanie narkotykom w szkole

Poszerz swoją wiedzę w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Problem narkotyków pojawia się w pracy z uczniami w szkole coraz częściej. Aby skutecznie radzić sobie z tym zjawiskiem, trzeba być wyposażonym w fachową wiedzę o rodzajach narkotyków, sposobach przeciwdziałania uzależnieniu i instytucjach, wśród których możemy szukać wsparcia.
Nabyciu tej wiedzy i umiejętności służy proponowane szkolenie, obejmując następujące zagadnienia:

powody sięgania przez dzieci i młodzież po narkotyki – wyszczególnienie i scharakteryzowanie poszczególnych przyczyn,
sygnały ostrzegawcze po szczególnych faz wchodzenia w uzależnienie – wskazanie podstawowych oznak w zachowaniu, wyglądzie i stylu życia, które powinny zaniepokoić nauczycieli, ponieważ mogą wskazywać na kontakty z narkotykami,
podział narkotyków i ich rodzaje wg WHO – Światowej Organizacji Zdrowia,
konsekwencje zażywania narkotyków i fazy wychodzenia z nałogu,
gdy rodzic jest osobą współuzależnioną – jak ułożyć sobie współpracę z domem ucznia,
co może zrobić, aby uczeń nie sięgał po narkotyki,
gdzie szukać pomocy – wskazanie instytucji służących pomocą dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Zapisy i szczegółowe informacje: tel.502552418 lub ppp@pracowniabehaviour.pl