Studia podyplomowe

studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Pracownią Psychologiczno-Pedagogiczną Behaviour prowadzi studia podyplomowe w Poznaniu na następujących kierunkach:

Studia podyplomowe dla nauczycieli:

Arteterapia
Biologia
Biologia i geografia dla nauczycieli
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa i Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Informatyka
Informatyka i technika
Logopedia
Oligofrenopedagogika
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej
Przygotowanie pedagogiczne
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wychowanie do życia w rodzinie
Surdopedagogika

Studia podyplomowe w obszarze biznes i administracja:

Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą
Kadry i płace
Administracja publiczna
Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej

Studia podyplomowe w obszarze zdrowie i uroda:

Spa & wellness
Kosmetologia pielęgnacyjna
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe
Stylizacja i wizaż

Szczegóły znajdziesz na stronie: studia.pracowniabehaviour.pl