Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki

Kurs surdopedagogika

Uprawnienia

Uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącymi i wadami słuchu.

Tematyka

Pedagogika specjalna
Surdopedagogika
Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
Surdologopedia
Rewalidacja indywidualna
Psychologia głuchych
Metodyka nauczania i wychowywania dzieci z wadą słuchu z podstawami języka migowego

Liczba godzin: 270
Miejsce zajęć: Grodzisk Wielkopolski, Lwówek, Wągrowiec

Czas trwania: grudzień 2014 – czerwiec 2015r.
Odpłatność: 1500,00+100,00 wpisowe (możliwość płatności w ratach).

Zapisy przyjmujemy pod numerem tel. 502 552 418

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Ilość miejsc ograniczona.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki.

Miejsce zajęć: Grodzisk Wielkopolski, Wągrowiec
Czas trwania: wrzesień 2014r. – luty 2015r.

Nabór zakończony.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki.

Miejsce zajęć: Lwówek, Wągrowiec
Czas trwania: luty 2014r. – czerwiec 2014r.

Nabór zakończony.