kursy

Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki

Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki
Uprawnienia Uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącymi i wadami słuchu. Tematyka Pedagogika specjalna Surdopedagogika Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy Surdologopedia Rewalidacja indywidualna Psychologia głuchych Metodyka nauczania i wychowywania dzieci z wadą słuchu z podstawami języka migowego Liczba godzin...
Read More

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
Uprawnienia Uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo. Tematyka Podstawowe zadania wynikające z oligofrenopedagogiki Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo Rewalidacja indywidualna Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo, głębiej upośledzonych umysłowo Metodyka wychowania w internacie Liczba god...
Read More

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
Uprawnienia: Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Tematyka: Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce ma...
Read More