Wizerunek szkoły to zbiór przekonań (oczekiwań, skojarzeń i przesądów) na temat szkoły wśród osób z jej otoczenia. Przekonania te mają wpływ na działanie szkoły, a szkoła ma wpływ na kształtowanie wizerunku, dlatego wizerunek jest koncepcją dynamiczną. Wizerunek tej samej szkoły może być różny w różnych grupach (np. wizerunek szkoły w kuratorium oświaty może być inny od wizerunku wśród uczniów.

A.J. Fazlagić

Proponowane szkolenie ma pomóc w kreowaniu świadomego wizerunku szkoły, nie tylko przez dyrektora szkoły ale również nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

Podczas zajęć poruszone zostaną następujące kwestie:

  • strategie kreowania wizerunku
  • budowanie tożsamości szkoły
  • udział poszczególnych pracowników w tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły
  • instrumenty promocji szkoły