Szkolenia rad pedagogicznych

Motywowanie uczniów do nauki

Znalezienie odpowiednich metod motywowania uczniów do nauki, to problem wielu nauczycieli pracujących z uczniami. Przez motywację do nauki rozumiemy tendencję ucznia do przyjmowania czynności szkolnego uczenia się za sensowne i istotne oraz do szukania w niej zamierzonych pożytków. Definicja prosta, ale jej zastosowanie już niekoniecznie. Proponowane przez naszą Pracownię Psychologiczno – Pedagogiczną Behaviour szkolenie ma na celu wskazanie różnych możliwych sposobów oddziaływania na uczniów i rozbudzania ich motywacji do dalszej, systematycznej nauki. Szkolenie obejmuje następujące ...
Read More

Kształtowanie kompetencji menedżerskich dyrektorów szkół

Cykl szkoleń i warsztatów doskonalących tzw. miękkie umiejętności, niezbędne na stanowisku dyrektora każdej organizacji czy placówki. Zajęcia projektujemy m.in. na zlecenie powiatów, gmin, wydziałów oświaty lub grup dyrektorów chcących podwyższyć swoje kompetencje. Poszczególne zajęcia odnoszą się do poniższych obszarów umiejętności w zarządzaniu ludźmi i placówką: komunikacja interpersonalna: werbalna i niewerbalna sposoby motywowania pracowników asertywność w relacjach z podwładnymi sposoby udzielania reprymendy rozwiązywanie konfliktów kreowanie wizerunku szkoły ...
Read More

Praca z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Poznaj specyfikę pracy i sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych Szkoła ma być miejscem przyjaznym dla każdego ucznia, również niepełnosprawnego. Coraz więcej uczniów z różnego rodzaju deficytami kształci się w szkołach ogólnodostępnych. Od nas, jako nauczycieli wymaga to zdobywania szerszej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z problemami, jakie pojawiają się w nauce i zachowaniu uczniów. Jak poradzić sobie w pracy z uczniem niepełnosprawnym w szkole masowej? W jaki sposób można mu pomóc? Na te pytania i wiele odpowiada proponowane Państwu szkolenie. Obejmuje ono następujące asp...
Read More

Kreatywny nauczyciel

Rozwiń swoją kreatywność i poznaj techniki, które pomogą w rozwiązaniu szkolnych problemów. Bycie kreatywnym stało się bardzo modne w ostatnim czasie. Jednakże przez wielu ludzi twórczość jest postrzegana jako coś unikalnego, dar, który posiada się albo nie. Tymczasem każdy z nas jest twórczy – tylko nie każdy pozwala na ujawnienie się swoich twórczych możliwości bądź „zapomina” o nich podlegając procesem wychowania i socjalizacji. Myślenie twórcze jest przeciwieństwem myślenia szablonowego i jak każda umiejętność jest możliwa do nauczenia. Każdy – poprzez odpowiednie ćwiczenia – może uc...
Read More

Konflikty – sposoby poszukiwania konstruktywnych rozwiązań

Poznaj skuteczne sposoby i techniki radzenia sobie z konfliktami w szkole Powszechnie panuje opinia, iż konflikt jest czymś złym, niektórzy ludzie uważają, że jednym z celów w życiu powinien być brak konfliktów. Jednak konfliktów nie da się uniknąć – są one wpisane w naturę kontaktów międzyludzkich. Natomiast rzeczą, o której należy pamiętać jest fakt, iż konflikt sam w sobie nie jest niczym złym – złe i przynoszące wiele strat mogą być jedynie jego rozwiązania. Proponowane szkolenie ma służyć wykształceniu konstruktywnej postawy wobec konfliktów w relacjach między uczniami, nauczycie...
Read More

Emisja głosu, czyli co zrobić, aby go nie stracić.

Chcesz mówić bez wysiłku i zmęczenia głosowego? Poznaj ćwiczenia z zakresu emisji głosu. Głos to podstawowe narzędzie pracy nauczyciela. Intensywne korzystanie z niego przez wiele lat, bez odpowiedniego przygotowania i treningu, może niestety zakończyć się zniszczeniem a nawet utratą głosu. Proponowane szkolenie ma temu zapobiec poprzez opanowanie zasad prawidłowej emisji głosu, na co nigdy nie jest za późno. Szkolenie będzie koncentrowało się na nauce i kształtowaniu następujących umiejętności: wykorzystanie naturalnych możliwości narządu głosowego, mówienia bez wysiłku i ...
Read More

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia – diagnoza i metody pracy z uczniem dysfunkcyjnym

Uczeń pisze z błędami ortograficznymi – to znaczy, że nie zna zasad pisowni, czy ma dysortografię? Brzydki charakter pisma to brak staranności w zapisie, czy dysgrafia? A jeżeli już jest rozpoznana dysleksja, to jak pracować z takim uczniem, jak mu pomóc? Te i wiele innych pytań zdają sobie nauczyciele bardzo często, tym bardziej, że uczniowi przejawiającemu dysfunkcje przysługuje podczas sprawdzianu po klasie szóstej czy egzaminu gimnazjalnego dostosowanie kryteriów oceniania do jego psychofizycznych możliwości. Proponowane szkolenie ma pomóc we wczesnej diagnozie dysleksji, bowiem im s...
Read More

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Z dniem 1 lutego 2011 r. weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Zgodnie z nim w dokumentach dotyczących objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną należy wskazać sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do psychofizycznych możliwości ucznia. Nasze szkolenie nastawione jest na praktyczne wskazówki pomocne w konstruowaniu dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów w zależności od ich dysfunkcji z uwzględnieniem nowej podstawy programowej. Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: W jakich ...
Read More

Dopalacze

Problem dopalaczy to problem, z którym w bardzo dramatyczny sposób zaznacza się od początku obecnego roku szkolnego. Jest to nowa sytuacja, w której jak do tej pory brakowało skutecznych procedur, a problem stawał się coraz bardziej palącym. Pomimo podjętych działań nie stracił on jednak na aktualności. Aby zwiększyć skuteczność radzenia sobie z tym zjawiskiem w szkołach, trzeba być wyposażonym w rzetelną i uporządkowaną wiedzę o dopalaczach. Nabyciu tej wiedzy i umiejętności służy proponowane szkolenie, obejmując następujące zagadnienia: rodzaje dopalaczy, konsekwencje używania i c...
Read More

Autoprezentacja

„Pierwsze wrażenie robi się tylko raz” Każde wystąpienie publiczne wymaga od nas specyficznych umiejętności, pozwalających na jak najlepsze zaprezentowanie przedstawianych treści. Bardzo ważna jest treść naszego wystąpienia, jednakże nie mniej istotny jest towarzyszący temu przekaz niewerbalny, a więc sposób, w jaki prezentujemy to, co mamy do powiedzenia. Problemy, jakie towarzyszą wystąpieniom publicznym potrafią stworzyć sytuacje, kiedy nawet najistotniejsze informacje przekazujemy w sposób, który nie wzbudza u słuchaczy zainteresowania. Tego zadania nie ułatwia nam ogarniająca nas trema,...
Read More